16/02/2014

CON NGƯỜI 80/20

Những con người 80/20 đều có khả năng đưa ra và hiểu rõ những ý tưởng tuyệt vời và biến đổi nó theo một cách độc nhất vô nhị để lập nên một tổ chức chuyên môn hay một doanh nghiệp có lợi nhuận cao, làm giàu cho bản thân họ cũng như góp phần làm thế giới phát triển. Các khối tài sản khổng lồ đang chuyển dịch từ những nhà đầu tư thụ động sang các doanh nhân và những nhà quản trị sáng tạo.

Tác giả : Richard Koch
Chia sẻ bài viết :
Tag: ,